Ansök om Ömsen Hälsa | Ömsen Hälsa

Ansök om Ömsen Hälsa

Här börjar din väg till Ömsen Hälsa. Reservera en liten stund för att fylla i försäkringsdeklarationen som består av sju frågor. Om oklarheter uppstår är du välkommen att kontakta oss per telefon (018) 27600 eller maila oss på omsenhalsa@omsen.ax. Ha dina bankkoder till hands när du börjar.

Ansök här