Lär dig mer om din psykiska hälsa | Ömsen Hälsa
Äldre kvinna tittar ut genom ett fönster

Lär dig mer om din psykiska hälsa

Att må dåligt och känna sig ensam, orolig och stressad ibland är en del av livet. Men långvariga psykiska problem har också blivit en vanlig anledning till sjukskrivning. Hur kan vi leva för att må bra i längden? Vi reder ut vad experterna och forskningen säger.  

Att ha en god psykisk hälsa innebär många saker och handlar inte bara om frånvaro av olika sjukdomar. Världshälsoorganisationen WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd där vi kan förverkliga möjligheter, klara vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och på olika sätt bidra till samhället. Det handlar om att känna tillfredställelse i vardagen och ha goda sociala relationer, men också om att kunna hantera upp- och nedgångar i livet.

En positiv start skyddar

Vårt mentala mående påverkas av både biologiska faktorer och upplevelser i livet. Ju fler tidiga positiva erfarenheter vi får desto mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Man brukar också prata om skyddsfaktorer och riskfaktorer.

God självkänsla, nära vänner, regelbunden motion, tillräckligt med sömn och ett givande jobb är några faktorer som anses främja psykisk hälsa. Att växa upp i en familj med missbruk, ha ekonomiska svårigheter, uppleva liten kontroll i sitt arbete eller känna att man inte passar in i normen är däremot riskfaktorer som kan öka den psykiska ohälsan.

Allt vanligare att må dåligt

Psykisk ohälsa är ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen och över fem procent av den vuxna befolkningen i Finland lider årligen av en allvarlig depression. Även stress breder ut sig och ungefär var fjärde person i åldern 16–29 år känner sig stressade.

Vid stress får vi ökad puls och adrenalin. Tidigare när samhället såg annorlunda ut och vi levde som jägare hjälpte det oss att överleva i farliga situationer. Ett tillfälligt stresspåslag är i regel ofarligt, det hjälper till att ge kraft och energi att genomföra en uppgift i vardagen.

Växla mellan stress och paus

Så länge vi hinner återhämta oss och sover tillräckligt klarar kroppen av att hantera stressiga perioder utan att ta skada, men utan återhämtning blir det i längden farligt för kroppen. Det kan då leda till utbrändhet, hjärtinfarkt eller smärta i kroppen. Konstant hög stressnivå kan också ge minnes- och koncentrationssvårigheter.

Om du känner att du är i riskzonen finns det flera varningstecken att vara uppmärksam på. Några av dessa är sömnstörningar, svårt att varva ner, koncentrationssvårigheter, lätt att bli irriterad, spänningshuvudvärk, ont i magen eller hjärtklappning samt begränsat socialt liv.

Fysisk aktivitet främjar välmående

Men hur ska vi då leva för att behålla den psykiska hälsan och inte drabbas av stress och utbrändhet? Den som är stressad väljer lätt bort träning, men vid hög stress i vardagen är det faktiskt extra viktigt att prioritera att röra på sig.

Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till flertalet succéböcker, är en av flera experter som är övertygad om att rörelse är den bästa medicinen för att må bättre. Han hänvisar till flera studier som visar att motion har samma effekt som antidepressiv medicin.

Skärmtid och jobb påverkar måendet

Vår ökade skärmtid och ständiga uppkoppling kan också skapa stress. Anders Hansen menar att våra hjärnor inte är gjorda för 3–4 timmar vid mobilen varje dag och att det kan påverka hjärnan negativt. Målet är därför att vara mer disciplinerad med sin skärmtid. Han råder oss att lämna telefonen utanför sovrummet och skaffa en väckarklocka, stänga av mobilen under en middag eller film och testa om du klarar att ha telefonen på flygplansläge i tre timmar.

Många upplever att kraven på jobbet bidrar till ökad stress. Forskning visar att inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete minskar risken för stress. Dessutom är det viktigt att ta pauser i arbetet. Det inkluderar både längre pauser så som lunchrast men också kortare pauser fördelade över hela dagen. Hellre en bensträckare för mycket alltså.

Sätt också gränser för din arbetstid och belastning, ett sätt kan vara att stänga av jobbmejlen utanför arbetstid. Ytterligare tips för att minska stressnivån är att öva dig på att säga nej eller be om att få återkomma med ett svar. Du kan också testa att skriva en lista över det som stressar dig, kanske hjälper det att få ordning på tankarna.

Kriser kostar på livslusten

Den pågående coronakrisen medför stora risker för minskad psykisk hälsa, visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Depression, ångest och oro ökar som en följd av det osäkra ekonomiska läget, framför allt bland personer med minskad inkomst och arbetslöshet.

Den sociala distanseringen och isoleringen i sig riskerar att öka risken för psykisk ohälsa, särskilt för personer över 70 år som rekommenderas att avstå sociala kontakter. WHO har därför gått ut med råd för att kunna hantera oro och stress i spåren av corona.

WHO råder oss att hålla kontakt med vänner och familj, och att utnyttja den digitala tekniken om den fysiska kontakten inte kan upprätthållas på behörigt avstånd. Råden handlar också om att främja en hälsosam livsstil med goda sömn- och matvanor, och att vara måttfull med konsumtionen av alkohol och tobak.

Det är viktigt med trovärdig information och att vidta rimliga försiktighetsåtgärder, men minska medietiden och att följa nyhetsflödet om det ger dig obehagskänslor. Du kan också vända dig till hälso- och sjukvårdens rådgivning för hjälp och stöd.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd, Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen WHO, Folkhälsoguiden, 1177.se, Arbetsmiljöverket och svd.se.

Hälsoplanera och gör stresstest

Det finns flera självtester du kan göra dels för att skatta ditt psykiska välmående, dels för att få hjälp att må bättre. Här länkar vi till två konkreta tips.

Du vet väl att du som Ömsen Hälsa-kund också kan kontakta vårdcoachen om du har frågor om din psykiska hälsa. Om du är i behov av hjälp lotsar de dig vidare till rätt vårdexpertis.

Fler artiklar

Du vet väl om att vi har en app!

Du som kund kan ladda ner den här.