Ömsen Hälsa – för fler friska dagar | Ömsen Hälsa

Ömsen Hälsa – för fler friska dagar

Ömsen Hälsa är inspiration och trygghet i samma paket. Ömsen Hälsa genomsyras av den kända Ömsen-andan. Vi tror på förebyggande arbete och vi vill både sporra och utmana dig att göra sunda livsstilsval – ett steg i taget. Vi krånglar inte till det. Försäkringen är lätt att teckna och lätt att använda om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Ömsen Hälsa bygger på ett tätt samarbete med hälso- och sjukvårdskliniken Medimar. Du som väljer Ömsen Hälsa bjuds på individuella hälsoträffar och får tillgång till klinikens vårdexpertis – både i förbyggande och vårdande syfte.