Ömsen Hälsa gäller från 0 till 100 år | Ömsen Hälsa

Ömsen Hälsa gäller från 0 till 100 år

Ömsen Hälsa är en försäkring för alla i familjen och den gäller hela livet. Den kan tecknas oavsett ålder och gäller upp till 100 år. Ömsen Hälsa hjälper dig att snabbt få rätt vård och ersätter vård- och olycksfallskostnader. Dessutom bjuder Ömsen Hälsa på inspirerande må bra-tips för att du ska få fler friska dagar. Den bästa starten får ett barn när Ömsen Hälsa tecknas redan under graviditeten. Ömsen Hälsa för ofödda gäller helt utan klausuler och övergår automatiskt till en vuxenförsäkring, även då utan klausuler, när den försäkrade fyller 18 år.

Vem vill du försäkra?

Hur kan en försäkring få mig att må bättre?

Det enkla svaret lyder så här: Ömsen hälsa bjuder dig på inspiration och individuella råd. Sedan är valet ditt. Vad väljer du att faktiskt genomföra?

Måste jag helt lägga om livsstil med Ömsen Hälsa?

Ömsen Hälsa bidrar med information och inspiration och du avgör vad du vill göra för att få fler friska dagar. Även liten förändring kan ha stor effekt och det är bättre att ha ett mål, som man klarar av och som blir en naturlig del av ens vardag, än ett mål som är så omvälvande att man misslyckas.

Hjälper Ömsen Hälsa mig att behålla mina nya goda vanor?

Visst. Du får fortlöpande ta del av inspirerande artiklar och filmer med tips om råd om en sund livsstil. Du kan även boka in en ny hälsoträff och du bjuds till olika hälsoinspirerande evenemang.