Utblommad maskros

Psykologen: Så hanterar du förändringar i livet

Våren 2020 liknar inget vi tidigare har upplevt – en oviss och obehaglig tid för både individ och samhälle; känslomässig, ekonomisk, social och fysisk. Vi bad därför psykologen Sonja Dolke på Medimar förklara hur du bäst kan hantera plötsliga förändringar i livet.

Att ta in och gå igenom en förändring innebär alltid en process. Processen ser olika ut beroende på hur vi är som individer och vilka erfarenheter vi bär med oss, och beroende på om det handlar om en förväntad positiv förändring, som att börja på ett nytt jobb, eller en oönskad hotfull förändring som vi inte kan styra över, som en pandemi.

Oönskade förändringar innebär ofta att vi mister något vi tidigare haft, som en närstående eller ett jobb, och det väcker många känslor.

Vi kan även reagera rent fysiskt med symptom som sömnsvårigheter, lägre arbetseffektivitet, spända muskler och stress, säger Sonja Dolke, psykolog och psykoterapeut på Medimar.

Sonja Dolke, psykolog och psykoterapeut på Medimar.

Sonja Dolke

Ålder: 41 år.

Familj: Man och tre barn.

Bor: I Mariehamn.

Gör: Är företagspsykolog, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut.

 

Alla vandrar samma väg

Enligt Sonja Dolke pågår förändringsprocessen hela tiden i bakgrunden av allt annat, vilket tar mycket psykisk och fysisk energi. Oavsett vilken typ av förändring vi ställs inför – om vi drabbas av sjukdom, mister en kär anhörig, går igenom en skilsmässa, eller förlorar vårt jobb – så går vi igenom samma faser i denna omvälvande process.

Sonja kallar det för förändringsvägen – en väg vi alla måste vandra där vi passerar att antal hållplatser. Hur starkt vi reagerar på förändringen och hur länge vi behöver stanna på varje hållplats är individuellt, kopplat till tidigare erfarenheter och vår anpassningsförmåga.

Generellt gäller att ju tuffare förändringar, desto tydligare reaktioner både psykiskt och fysiskt.

Tuffast att hantera är det den känslomässiga inverkan, det är svårt att förutse hur just du kommer reagera känslomässigt. Vi är olika sårbara – och olika stabila, säger hon.

Ur kaos föds ordning

Den goda nyheten är att vi med hjälp av våra egna val och vårt eget beteende kan underlätta förändringsprocessen. Och tuffa förändringar är inte enbart negativa. För det är i motgångar vi, oavsett vårt bagage, har möjlighet att utveckla vår styrka.

Du har en chans att bygga resiliens och bli mera motståndskraftig, att hitta ny mening och utvecklas som människa.

Men det är inget som händer automatiskt – du måste jobba för det. Att acceptera den nya situationen är första utmaningen.

– Stanna upp och se läget för vad det är, utan att varken överdriva eller underdriva. Sedan är det dags att rikta ditt fokus för att komma vidare. Det är vanligt att vi antingen försöker tränga undan det svåra, eller simma för mycket i det som är tungt, menar Sonja.

Våga lita på din magkänsla

Vi reagerar alla olika på förändringar. En del av oss har lärt oss hantera svåra känslor och hittat verktyg för att komma vidare, för andra tar de negativa tankemönstren över och de fastnar i att älta. Somliga hamnar helt under isen, isolerar sig och tappar helt sina rutiner. Vi är helt enkelt olika duktiga på att ta hand om oss själva.

Sonjas råd är att lyssna på magkänslan och utnyttja din självkännedom, för att fatta beslut som du mår bra av.

– Tänk över vad du behöver för att må bra. Kanske behöver du till en början prata av dig och uttrycka känslor? Kanske behöver du ta en tur i löpspåret för att motionera bort stress? Testa yoga och avslappning?

Människors godhet helar

Avgörande är att du är lösningsorienterad och blickar framåt när du har landat i det nya.

– Då handlar det om att ta hand om sig själv och sin hälsa i den nya situationen. Kriser och katastrofer aktiverar inte bara vårt flyktsystem, utan vi närmar vi oss också okända människor och sträcker ut handen för att hjälpa andra, som under tsunamin. Prosociala effekter och omsorg om andra ger den bästa lindringen för oss själva, avslutar Sonja Dolke.

Förändringsvägen – och hur du bäst hanterar den

Förlamning

Du förnekar och kan inte ta in det som händer och kanske till viss del omskriver verkligheten för att skydda dig. I denna fas kan det hjälpa att fokusera på vardagsrutiner och bibehålla din vanliga rytm. Helt enkelt att du ser till att kontrollera det du faktiskt kan ha kontroll över.

Motstånd

Du börjar gestalta och ta in förändringen – nu väcks din ilska och kritik mot det som händer. Ett tips är att motionera bort stressen och börja sätta ord på och uttrycka dina känslor. Prata mycket med personer i din närhet! Skypea, chatta eller prata i telefon om ni inte kan ses. Om det inte är möjlighet, eller du har svårt för att öppna upp, skriv ner dina tankar och känslor.

Uppvaknande till verkligheten

Att ta in situationen sätter igång många konfliktartade och osäkra känslor, men den emotionella berg- och dalbanan är ett sätt att processa det som händer och stödjer ett passivt accepterande. Fokusera på den egna hälsan, satsa på avslappning, yoga och fortsatta samtal med de som står dig nära (eller skriv av dig) för att förankra dig i den nya tillvaron.

Att ge upp

Du hamnar i en dipp som hjälper dig att sörja det som har gått förlorat. För att komma igenom denna fas är det viktigt med avskedsrutiner och ritualer för att ta farväl av det som varit. Tillåt dig att sörja – det blir bättre!

Godkännande

Du befinner dig på botten av gropen men börjar släppa det förgångna som gått förlorat och godkänna den nya situationen. För att kunna gå vidare till nästa hållplats är det bra att ha fokus på sådant som gestaltar och klargör framtiden.

Förbinda sig till det nya

På denna hållplats handlar det om att undersöka det nya läget och fundera på vad du kan göra nu – hur kan livet se ut framåt? Hur kan jag dra nytta av förändringen? Införskaffa erfarenheter av det nya och fokusera på det positiva och på att lyckas, i stället för att känna dig som ett offer. Intresset för det nya kan ge glimtar av kraft och energi i mörkret.

Ny jämvikt

Sista hållplatsen. Du är på väg uppåt igen. Ge dig tid för reflektion för att hitta betydelse och mening i det nya – det hjälper dig att knyta an till det nya läget. I svåra situationer kan du också hitta din egen styrka och lära av din erfarenhet.

Visste du att....

Som Ömsen Hälsa-kund har du vid behov tillgång till de psykologer, psykiatriker och KBT-terapeuter som är verksamma på Medimar. I försäkringen ingår maximalt tio besök per försäkringsperiod och upp till tio besök med anledning av skada vid olycksfall.

Nyfiken på vad hälsoförsäkringen täcker utöver att hjälpa dig till ett hälsosammare liv?

Nyfiken på vad hälsoförsäkringen täcker utöver att hjälpa dig till ett hälsosammare liv?

Fler artiklar

Du vet väl om att vi har en app!

Du som kund kan ladda ner den här.