Unik försäkring med hälsan i fokus | Ömsen Hälsa

Unik försäkring med hälsan i fokus

Att teckna försäkring för att ha en livrem när du blir sjuk eller olyckan är framme, så ser det traditionella försäkringsupplägget ut. Men hur skulle det se ut om din försäkring även erbjöd en förebyggande del, något du kan ha nytta av redan innan det oväntade inträffar? När Ömsen lanserar en ny personförsäkring erbjuder de sina kunder en helt ny form av försäkring.

Ömsen, som tidigare främst varit ett sakförsäkringsbolag, tar steget mot att även erbjuda personförsäkringar. Den första personförsäkringen lanserades under augusti 2018, och i december samma år lanseras vad som spås bli ryggraden i Ömsens personförsäkringserbjudande – Ömsen Hälsa.

Försäkringen är i grunden en sjukkostnadsförsäkring, vilket innebär att du som försäkringstagare kan få ersättning vid olycksfall och tillfällig eller långvarig sjukdom. Men det som särskiljer Ömsen Hälsa med andra sjukkostnadsförsäkringar på marknaden är att den förutom den mer traditionella försäkringsdelen även inkluderar en förebyggande del.

Unikt erbjudande

Den förebyggande delen inkluderar information och inspiration som rör hälsa och välmående som presenteras för kunden, inledningsvis på webb, men så småningom även genom en app. På sikt kommer man även erbjuda KBT-baserade interventionsprogram – allt för att individen ska kunna leva lite friskare.

Varje ny kund erbjuds också en inledande hälsoträff för att, tillsammans med en vidareutbildad sjuksköterska, titta på hur man lever och mår. Hälsoträffen mynnar ut i en handlingsplan för vilka åtgärder som kan behöva göras för att leva ett hälsosammare liv.

Vid eventuell sjukdom kopplas kunden ihop med vårdcoacher som också är anslutna till programmet. Vårdcoachernas roll är att hjälpa kunden att snabbare komma till rätt vård, agera stöttande genom vårdkedjan och hjälpa till med skadehantering hos Ömsen.
– När vi tittade runt bland konkurrenter insåg vi att den här typen av upplägg saknas i branschen. Vi har hittat någon enstaka som erbjuder delar av vad vi gör. Flera konkurrenter har exempelvis en egen app med möjlighet att chatta med någon inom vården, erbjudande om snabbare vård osv. Men den förebyggande delen har vi inte hittat hos någon annan, så här skulle jag säga att vi är relativt unika, säger Maj-Len Sundby, kundansvarig på Ömsen.

Varför Ömsen Hälsa?

Men att lansera en ny försäkring i tider då debatten då och då gör gällande att vi är överförsäkrade är inte helt enkelt.
– Man får komma ihåg att det i grunden är en olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring, och en sådan är bra att ha. Du vet inte vad som kan komma att hända i livet, plötsligt kanske du eller dina barn bli sjuka, och då är det viktigt att ha en försäkring. Det är en trygghet och du behöver inte bekosta vården själv utan får hjälp till ersättning genom försäkringen, säger Maj-Len Sundby.

Förutom tryggheten så är hälsoträffen och vårdcoachens tjänster två saker som Maj-Len lyfter som främsta anledningar till varför man bör teckna försäkringen.
– Det finns vissa saker som vi behöver för att må bra: sömn, bra kostvanor, motion och tid för återhämtning. Har man de här fyra delarna i kontroll så tror vi på Ömsen att man också får fler friska dagar. Och det får du genom att arbeta förebyggande för att hålla dig frisk längre, men också genom att komma snabbare till rätt vårdinstans. Ju snabbare hjälp, desto snabbare frisk, det vill säga du får fler friska dagar, säger Maj-Len Sundby.

Den inledande hälsoträffen erbjuds alla vuxna, vid minst ett tillfälle och vid behov upp till tre gånger. Något som, inte minst många äldre, uppskattar. De har genom arbetsgivaren tidigare erbjudits företagshälsovårdskontroller, men blivit utan dessa när de går i pension. Även om hälsoträffen inte ersätter regelbundna hälsoundersökningar, så är det ett uppskattat erbjudande, eftersom de genom Ömsen Hälsa får möjlighet till en hälsoträff var tredje år.

En livslång försäkring

Ömsen Hälsa är uppbyggd för att kunna följa med genom livet. För de som väntar tillökning så erbjuds Ömsen Hälsa Ofödd, en klausulfri försäkring som tecknas någon gång mellan rutinultraljudet och förlossningen. Att den är klausulfri innebär att det inte finns några begränsningar i erbjudandet. När barnet sedan är fött övergår den automatiskt till Ömsen Hälsa Barn.

Andra fördelar med försäkringen är ett tävlingstillägg. Tävlingstillägget behövs för att kostnader som uppkommer i samband med skador vid träning inför eller under tävling ska ersättas, och ingår i försäkringen för barn upp till 18 år, men erbjuds även vuxna, då som tillägg till den vanliga försäkringen.

Försäkringen gäller för alla upp till 100 år. Däremot finns ingen begränsning i när försäkringen kan tecknas, det går att göra genom hela livet – för en friskare framtid.

Vill du veta mer om Ömsen Hälsa kontakta oss på omsenhalsa@omsen.ax eller 018 27 600.

 

Det här är Ömsen Hälsa

Ett Åländskt alternativ: Ömsen är ett Åländskt alternativ, som nu även erbjuder personförsäkringar.

Förebyggande hjälp: En tvådelad försäkring som innefattar dels en traditionell sjukkostnadsförsäkring som kan ge ersättning vid sjukdom, dels en del som erbjuder förebyggande hjälp för att hålla hälsan.

Försäkring genom hela livet: Ömsen Hälsa har inget ålderstak. Här är alla människor mellan 0 och 100 år välkomna att ansöka om en försäkring.

Snabb vård och rätt vård: Om du blir sjuk ser Ömsen Hälsas vårdcoacher till att du kommer till rätt vårdexpertis, snabbt.

Stöttning i vårdkedjan: Vårdcoacherna hjälper dig också med FPA-ersättning och skadehantering hos Ömsen.

 

Ömsen Hälsa – en utmärkt försäkring i livets alla stadier

Ofödd: För dig som är havande och vill försäkra ditt ofödda barn. Det är en helt klausulfri försäkring, och ansökan kan du göra någon gång mellan rutinultraljudet och förlossningen. När barnet föds övergår den automatiskt till Ömsen Hälsa Barn.

Barn 0–18 år: Genom Ömsen Hälsa Barn får du och ditt barn tips och råd via telefon av en sköterska hos Medimar. Dessutom ingår ett så kallat träningstillägg, vilket innebär att dina barn upp till 18 år som idrottar hårt, och tävlar inom någon idrott har möjlighet till kostnadsersättning för skador förknippade med träningen.

Mitt i livet: Du är relativt ny i arbetslivet, och har eller planerar att skaffa familj och barn. Kanske har du just tagit ett lån på ditt framtida boende. För dig erbjuder Ömsen Hälsa en trygghet utifall det oväntade inträffar. Med Ömsen Hälsa har du möjlighet till full ersättning vid en eventuell sjukdom och behöver inte bekosta vården själv för dig eller dina barn.

40-50 år: Du har ganska många år kvar i yrkeslivet och mycket att se fram emot, men märker kanske också att din kropp inte orkar det den gjorde förr. Genom Ömsen Hälsa får du hjälp, tips och inspiration för hur du kan hålla dig frisk lite längre.

65+: Genom Ömsen Hälsa får du möjlighet till regelbundna hälsoträffar. Du har möjlighet till 1–3 hälsoträffar vart tredje år, Ömsens hälsospecialist avgör hur ofta och hur många gånger du behöver uppföljning.

Fler artiklar

Marita - Ålands friskaste kvinna?

5 tips för en hälsosam nystart

Vi som hälso- och träningsturistar

5 tips för en hälsosam sommar

Få motivationen att träna - spring ett lopp

Lek (mer!) med dina barn

Maxa stegen

Vandra på ojämn mark

Ålänningar som engagerar sig för andras aktiva liv

5 appar som hjälper dig hålla hälsan