Välkommen till Ömsen Hälsa Företag

En förmån som är guld värd för de anställda

För arbetsgivare som vill behålla och attrahera kompetens har det idag blivit viktigare än någonsin att skapa en arbetsplats som präglas av gemenskap, välmående och trivsel. Genom att erbjuda era anställda att teckna Ömsen Hälsa Företag visar ni att ni är en arbetsgivare som satsar på er personals välmående. 

Vad är Ömsen Hälsa Företag

Ömsen Hälsa Företag är en komplett sjukvårds- och olycksfallsförsäkring för dig och dina anställda som komplement till företagshälsovården.

Försäkringen passar bäst för företag med tio anställda eller fler men kan anpassas även för mindre företag. 

Försäkringen erbjuder inspirerande tips, föreläsningar och evenemang. Era anställda får snabbt rätt hjälp vid sjukdom eller olycksfall och tillsammans kan vi korta ner eller till och med undvika sjukskrivningar. 

Ömsen Hälsa Företag ersätter sjukvårdskostnader för både privat och offentlig vård. Försäkringen har ingen självrisk för de anställda vid besök hos Medimar eller på akutmottagningen på ÅHS.

Rundel med text om vad som ingår

Vad ingår i försäkringen?

Er personal får tillgång till: omfattande specialist-läkartjänster, receptbelagda mediciner, resekostnader och flertalet terapier, t.ex. fysioterapi och KBT-psykoterapi, utan självrisk inom ramen av försäkringsvillkoren. Den som vill göra livsstilsförändringar, vill vi hjälpa genom att sporra och utmana.

I samarbete med Medimar får de anställda tillgång till en vårdcoach som kan hjälpa dem med snabb och smidig vård, guida dem i vårdkedjan samt bistå med skadehantering.

Är ditt företag intresserade av friskare personal?

Vi berättar gärna mer om Ömsen Hälsa Företag och hur ni kan få fler friska dagar.

Vårdcoach Linda på Medimar

Vårdcoachen på Medimar

Ömsen Hälsas vårdcoacher på Medimar finns till för era anställda. De ger personlig hjälp vid både vid små och stora besvär. Vid behov hjälper de vidare i vårdkedjan.

Kristoffer och Lovisa

Hälsocoacherna

Er personal får utan extra kostnad träffa Ömsen Hälsas hälsocoach-team på Medimar. Hälsoträffarna finns till för att vägleda och uppmuntra till en livsstil som ger er personal fler friska dagar.

Så funkar Ömsen Hälsa Företag

Ömsen Hälsa Företag bygger på Ömsen Hälsa och är en heltäckande försäkring som både arbetar förebyggande och ger ett skydd om något händer som kräver exempelvis sjukhusvård, fysioterapi, psykoterapi, naprapat eller kiropraktor.

Personer som omfattas av försäkringen har möjlighet att vart tredje år gå på en kostnadsfri hälsoträff där de får tips, inspiration och information för fler friska dagar. Ömsen Hälsa samarbetar med hälso- och sjukvårdskliniken Medimar, som många företag redan har sin företagshälsovård via. På så sätt behöver inte företaget eller medarbetaren bekymra sig om vårdkostnaderna ersätts via företagshälsovården eller via försäkringen – det reder vårdgivaren och försäkringsbolaget ut.

Ömsen Hälsa Företag ersätter vårdkostnader, utan självrisk på Medimar och vid akutvård i den offentliga vården samt vid remiss från dessa. Dyker det upp bekymmer ringer man bara vårdcoachen på Medimar som kan remittera vidare till läkare, terapeut eller ge goda råd.