Ömsen Hälsa från 0 till 100 år

Ömsen Hälsa är en sjukkostnadsförsäkring för alla i familjen som gäller hela livet. Den kan tecknas oavsett ålder och gäller upp till 100 år. Ömsen Hälsa hjälper dig att snabbt få rätt vård och ersätter vård- och olycksfallskostnader.

Mer än bara en försäkring, du får även information och inspiration för ett hälsosammare liv

Nya goda vanor

Du får fortlöpande ta del av inspirerande artiklar och filmer med tips om råd om en sund livsstil. Du kan även boka in en ny hälsoträff och du bjuds till olika hälsoinspirerande evenemang.

Liten förändring med stor effekt

Ömsen Hälsa bidrar med individuella råd och inspiration och du avgör vad du vill göra för att få fler friska dagar. Även en liten förändring kan ha stor effekt.