Ömsen Hälsa Barn

Om ditt barn råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall vill du veta att du får hjälp. Ömsen Hälsa Barn är en barnförsäkring som ersätter vårdkostnader utan en massa krångel.

Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen gäller tills barnet fyller 18 år och övergår till en Ömsen Hälsa vuxen utan att ny hälsodeklaration behöver göras.

Ersättning

Försäkringen ersätter privat- och offentlig vård om barnet blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Den ersätter även ett flertal olika terapibehandlingar.

Självrisk

Oberoende av läkarvård, terapier eller receptbelagda mediciner, har försäkringen ingen självrisk.

Tilläggsförsäkring

I försäkringen ingår tillägget för tävlingsidrott. Vilket betyder att barnet även är försäkrat vid all idrottsutövning.

Det här innehåller Ömsen Hälsa Barn

Det här ingår i försäkringen Barn
(0-17 år)
Vårdkostnad + medicin, till följd av sjukdom (privat eller offentlig vård) 200 000 €
Olycksfall, per skada (privat eller offentlig vård) 10 000 €
Invaliditet, till följd av olycksfall 45 000 €
Dödsfall, till följd av olycksfall 5 000 €
Självrisk, till följd av sjukdom (självriskperiod 1 år) * 0 €
Självrisk, till följd av olycksfall 0 €
Talterapi ordinerad av läkare
Fysioterapi, kiropraktor, naprapat eller ergoterapi **
Psykiatriker, psykolog eller kbt-terapeut **
Dietist ordinerad av läkare
Ortopediskt stöd Max 500 €
Resekostnad, per skada (flyg- eller båtresor) Max 200 €

Vårddygnsavgift max 400 €/dygn
* följer försäkringsperioden
** maximalt 10 ggr/försäkringsperiod vid sjukdom och 10 ggr/skada vid olycksfall

Tilläggsförsäkring Barn
(0-17 år)
Tävlingsidrott * Ingår

* Max 10 000 € till följd av olycksfall.

Räkna ut pris och ansök

Skadeanmälan i appen!

Du som Ömsen Hälsa kund kan enkelt anmäla en skada för ditt barn i appen.

Våra försäkringar