Ömsen Hälsa Vuxen

Ömsen Hälsa Vuxen är en sjukkostnadsförsäkring som ger dig trygghet om du drabbas av sjukdom eller olycksfall. Förutom att vara en försäkring får du även information och inspiration för att hjälpa dig till ett hälsosammare liv.

Enkelt att ansöka

Att ansöka om försäkringen är en smidig process, du svarar på sju frågor och du kan ansöka när som helst upp till 100 års ålder.

Ersättning

Försäkringen ersätter både offentlig och privat vård. Om du blir sjuk betalar du endast en självrisk på 100 euro per försäkringsperiod, vid olycksfall dras ingen självrisk.

Hälsocoach

I försäkringen ingår personliga hälsoträffar med en Hälsocoach och du får tips och råd om steg du kan ta för att må bättre. 

Vårdcoach

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan du ta kontakt med Vårdcoachen, som hjälper dig vidare i vårdkedjan och även med skadehanteringen.

Det här innehåller Ömsen Hälsa Vuxen

Det här ingår i försäkringen Vuxen alt. 1
(18-69 år)
Vuxen alt. 2
(18-69 år)
Vuxen alt. 3
(18-69 år)
Senior
(70-100 år)
Vårdkostnad + medicin, till följd av sjukdom (privat eller offentlig vård) 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €
Olycksfall, per skada (privat eller offentlig vård) 10 000 € 10 000 € 10 000 € 3 000 €
Invaliditet, till följd av olycksfall 25 000 € 100 000 € 200 000 € 17 000 €
Dödsfall, till följd av olycksfall 8 500 € 8 500 € 8 500 € 3 000 €
Självrisk, till följd av sjukdom (självriskperiod 1 år) * 100 € 100 € 100 € 100 €
Självrisk, till följd av olycksfall 0 € 0 € 0 € 0 €
Talterapi ordinerad av läkare
Fysioterapi, kiropraktor, naprapat eller ergoterapi **
Psykiatriker, psykolog eller kbt-terapeut **
Dietist ordinerad av läkare
Vårdcoach
Hälsoträff vart 3:e år
Hälsotips via webben
Ortopediskt stöd Max 500 € Max 500 € Max 500 € Max 500 €
Resekostnad, per skada (flyg- eller båtresor) Max 200 € Max 200 € Max 200 € Max 200 €

Vårddygnsavgift max 400 €/dygn
* följer försäkringsperioden
** maximalt 10 ggr/försäkringsperiod vid sjukdom och 10 ggr/skada vid olycksfall

Tilläggsförsäkring Vuxen alt. 1
(18-69 år)
Vuxen alt. 2
(18-69 år)
Vuxen alt. 3
(18-69 år)
Senior
(70-100 år)
Tävlingsidrott 45 €/år * Tillval Tillval Tillval Ingår ej,
ej valbart

* Max 10 000 € till följd av olycksfall.

Räkna ut pris och ansök

Våra försäkringar