Ömsen Hälsa Ofödd

Ömsen Hälsa Ofödd är en försäkring som ersätter sjukdomar och besvär som är medfödda samt skador och sjukdomar som kan uppstå under förlossningen. När du tecknar en oföddförsäkring i god tid före förlossningen försäkrar du dig om att ditt barn får en trygg start redan från början.

Bra start i livet

Med Ömsen Hälsa får barnet en trygg start i livet redan som ofödd. 

Försäkring i 100 år

Barnet får en försäkring som gäller i 100 år utan avbrott eller nya klausuler.

Tecknas under graviditeten

Försäkringen kan tecknas efter det strukturella ultraljudet och fram till förlossningen.

Barnförsäkring

När barnet är fött övergår försäkringen automatiskt till en barnförsäkring utan nya klausuler.

Premie

Premien för oföddförsäkringen är 210 €. (När barnet har fötts övergår oföddförsäkringen automatiskt till en barnförsäkring där premien fortsättningsvis är 210 €/år och gäller tills barnet fyller 18 år, den övergår sedan till en vuxenförsäkring.)

Ansöka om försäkring

Ansöka om försäkringen gör du genom att fylla i en ansökan och skickar in per e-post eller träffar en av våra försäljare. För att försäkringen ska beviljas ska mamman inte vara äldre än 45 år när barnet föds.

För att ansöka om försäkring behöver vi även:

  • kopia av moderskapskortet.
  • intyg från det strukturella ultraljudet.
  • kopia av ett eventuellt KUB/Nipt-test.

Ansöka om försäkring

Att tänka på

Efter att barnet fötts ska namn och personnummer meddelas till Ömsen så snart som möjligt. För att försäkringen för ofödd ska gälla ska premien vara betald på förfallodagen, dock senast vid barnets födelse.

Våra försäkringar