Ömsen Hälsa Barn | Ömsen Hälsa

Ömsen Hälsa Barn

Ömsen Hälsa, som tecknas för ett barn, gäller tills barnet fyller 18 år och täcker vårdkostnader och olycksfall utan självrisk. Efter 18-årsdagen övergår försäkringen till Ömsen Hälsa Vuxen utan att en ny hälsodeklaration behöver göras och gäller tills den försäkrade fyller 100 år. Efter övergången får man tillgång till Ömsen Hälsas inspirationspaket för fler friska dagar.

Det här innehåller Ömsen Hälsa Barn

Det här ingår i försäkringen Barn
(0-17 år)
Vårdkostnad + medicin, till följd av sjukdom (privat eller offentlig vård) 200 000 €
Olycksfall, per skada (privat eller offentlig vård) 10 000 €
Invaliditet, till följd av olycksfall 45 000 €
Dödsfall, till följd av olycksfall 5 000 €
Självrisk, till följd av sjukdom (självriskperiod 1 år) * 0 €
Självrisk, till följd av olycksfall 0 €
Talterapi ordinerad av läkare
Fysioterapi, kiropraktor, naprapat eller ergoterapi **
Psykiatriker, psykolog eller kbt-terapeut **
Dietist ordinerad av läkare
Ortopediskt stöd Max 500 €
Resekostnad, per skada (flyg- eller båtresor) Max 200 €

Vårddygnsavgift max 400 €/dygn
* följer försäkringsperioden
** maximalt 10 ggr/försäkringsperiod vid sjukdom och 10 ggr/skada vid olycksfall

Tilläggsförsäkring Barn
(0-17 år)
Tävlingsidrott * Ingår

* Max 10 000 € till följd av olycksfall.