Ömsen Hälsa Ofödd | Ömsen Hälsa

Ömsen Hälsa Ofödd

Ömsen Hälsa Ofödd ger barnet en bra start i livet och en livslång trygghet. Försäkringen gäller utan avbrott och klausuler i 100 år. Med Ömsen Hälsa får barnet snabbt och smidigt tillgång till vård och hjälp.

Ömsen Hälsa för ofödda kan tecknas efter det första rutinultraljudet och fram till förlossningen. När barnet är fött övergår försäkringen automatiskt till en barnförsäkring utan klausuler.

Ömsen Hälsa Ofödd och Barn ersätter vårdkostnader utan självrisk. Försäkringen ersätter även sjukdomar/besvär som är medfödda och skador/sjukdomar som kan uppstå under förlossningen. Därmed är det en stor trygghet att teckna försäkringen i god tid före förlossningen.

När barnet fyller 18 år övergår försäkringen till en vuxen försäkring och gäller fortsättningsvis utan klausuler. Samtidigt får den försäkrade tillgång till alla de hälsoförebyggande åtgärder som ingår och ett tillägg för tävlings idrott kan tecknas.

Premie

Premien för oföddförsäkringen är 210 €. När barnet har fötts övergår oföddförsäkringen automatiskt till en barnförsäkring där premien fortsättningsvis är 210 €/år och gäller ändå upp till barnet fyller 18 år.

Ansöka om försäkring

Ansöka om försäkringen gör du genom att träffa en av våra försäljare då vi vid ansökan av försäkringen behöver en kopia av moderskapskortet (samtliga sidor) – och en kopia av ett eventuellt KUB-test. För att försäkringen ska beviljas ska mamman inte vara äldre än 45 år när barnet föds.

Efter att barnet fötts ska namn och personbeteckning meddelas till Ömsen så snart som möjligt. För att försäkringen för ofödd ska gälla ska premien vara betald på förfallodagen, dock senast vid barnets födelse.

Ansöka om försäkring