Ömsen Hälsa för vuxna | Ömsen Hälsa

Ömsen Hälsa för vuxna

Du kan ansöka om Ömsen Hälsa Vuxen när som helst upp till 100 års ålder. Det är en smidig process – du svarar på sju frågor ­– och försäkringen ersätter kostnader för både offentlig och privat vård. Självrisken på 100 euro dras endast en gång per försäkringsperiod oavsett sjukdom. Ömsen Hälsa är en aktiv försäkring. Du bjuds till personliga hälsoträffar och får tips och råd om steg du kan ta för att må ännu bättre. Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka hjälper vårdcoachen dig vidare i vårdkedjan. Du får även hjälp med skadehanteringen.

Det här innehåller Ömsen Hälsa Vuxen

Det här ingår i försäkringen Vuxen alt. 1
(18-69 år)
Vuxen alt. 2
(18-69 år)
Vuxen alt. 3
(18-69 år)
Senior
(70-100 år)
Vårdkostnad + medicin, till följd av sjukdom (privat eller offentlig vård) 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €
Olycksfall, per skada (privat eller offentlig vård) 10 000 € 10 000 € 10 000 € 3 000 €
Invaliditet, till följd av olycksfall 25 000 € 100 000 € 200 000 € 17 000 €
Dödsfall, till följd av olycksfall 8 500 € 8 500 € 8 500 € 3 000 €
Självrisk, till följd av sjukdom (självriskperiod 1 år) * 100 € 100 € 100 € 100 €
Självrisk, till följd av olycksfall 0 € 0 € 0 € 0 €
Talterapi ordinerad av läkare
Fysioterapi, kiropraktor, naprapat eller ergoterapi **
Psykiatriker, psykolog eller kbt-terapeut **
Dietist ordinerad av läkare
Vårdcoach
Hälsoträff vart 3:e år
Hälsotips via webben
Ortopediskt stöd Max 500 € Max 500 € Max 500 € Max 500 €
Resekostnad, per skada (flyg- eller båtresor) Max 200 € Max 200 € Max 200 € Max 200 €

Vårddygnsavgift max 400 €/dygn
* följer försäkringsperioden
** maximalt 10 ggr/försäkringsperiod vid sjukdom och 10 ggr/skada vid olycksfall

Tilläggsförsäkring Vuxen alt. 1
(18-69 år)
Vuxen alt. 2
(18-69 år)
Vuxen alt. 3
(18-69 år)
Senior
(70-100 år)
Tävlingsidrott 45 €/år * Tillval Tillval Tillval Ingår ej,
ej valbart

* Max 10 000 € till följd av olycksfall.