Liten flicka kramar om en katt.

Må bra-medicinen som finns inom dig

Vi blev bänga på oxytocin, sjunger Miriam Bryant i hitlåten ”Nån av oss”. Nej, det handlar inte om en ny tonårsdrog, utan om kroppens inbyggda, helt ofarliga mirakelsubstans som får oss att må bra. Läkaren och professorn Kerstin Uvnäs Moberg vet hur du ökar dosen.

Det kallas ofta för ”lugn-och-ro-systemet”, men i mer medicinska termer oxytocinsystemet. Ett inbyggt system i din kropp med en rad positiva effekter som i allra högsta grad påverkar hur du mår. Men vad behövs för att det ska aktiveras?

- Det är framförallt beröring och närhet till andra människor som höjer nivåerna av oxytocin. Även om du känner sig stressad kan du arbeta för att stimulera produktionen och på så sätt bli lugnare, säger forskaren Kerstin Uvnäs Moberg som skrivit flera böcker i ämnet, däribland ”Närhetens hormon: oxytocinets roll i relationer”

Den svenska läkaren och professorn Kerstin Uvnäs Moberg beskrivs ofta som en pionjär inom forskningen om välbefinnandets hormon, oxytocin.

Produceras hos alla människor

Enkelt förklarat bildas ämnet oxytocin i hjärnan och går ut i blodet i situationer som är kopplade till lugn och välbehag. Det kan handla om att umgås med människor vi tycker om, beröring eller att klappa ett husdjur. Från början kopplades ämnet främst till kvinnor som födde barn och amning, men i dag vet vi att alla människor kan producera oxytocin.

- Även varma bad ökar beröringseffekten kraftigt och gör att oxytocin utsöndras. Det viktiga är att det är något som vi uppfattar som lugnt och tryggt eller något som skapar gemenskap med andra, förklarar Kerstin Uvnäs Moberg.

Fler exempel på må-bra-effekter

Oxytocin gör att blodtryck och puls sänks, lindrar smärta och läker sår snabbare. Kerstin Uvnäs Moberg menar att de positiva effekterna håller i sig länge.

- Vi mår bättre, blir mer sociala och aktiva. Den som får mycket oxytocin tidigt i livet får bestående positiva effekter och lägre stressnivåer även på sikt. Det är ett fantastiskt system, säger hon. 

Massage är ytterligare ett effektivt sätt att öka produktionen av oxytocin, både för den som ger och får behandlingen. Och det lönar sig att börja i tid, redan i unga år.

Forskning visar att bara så lite som tio minuters massage om dagen ger goda effekter bland förskolebarn.

Ett exempel är en studie som Kerstin Uvnäs Moberg genomförde inom förskolan då barn fick beröring och massage tio minuter dagligen före vilan. Resultatet var tydligt: de barn som fick beröring fick mindre huvudvärk och magont, blev lugnare och mer sociala.

- Massage aktiverar de receptorer som finns i huden och skickar signaler via nerverna upp till hjärnan. Men det ska ske i en situation som du känner sig bekväm i – rädsla och stress stänger helt av produktionen av oxytocin, fortsätter Kerstin Uvnäs Moberg.

Krävs inte alltid fysisk kontakt

Brist på närhet och beröring gör att lugn-och-ro-systemet blir lidande, vilket kan riskera att leda till ångest, ohälsa, depression och stress.

- Den som inte får oxytocin tappar känslan av tillhörighet och graden av oro ökar. Det blir en massa negativa fysiologiska och psykologiska effekter, säger Kerstin Uvnäs Moberg.

I de corona-tider som i viss mån fortfarande påverkar människors vardag får kanske många mindre beröring än vanligt, kanske har också den dagliga kontakten med andra människor minskat. Men det finns ändå sätt att stimulera oxytocin-produktionen.

Du kan som sagt testa att ge dig själv massage, gosa med ett husdjur eller ta ett bad men det har också effekt att prata i telefon eller kommunicera med andra digitalt.

- Ett samtal där du hör en varm röst från någon du tycker om och litar på har effekt eller att gå ut på en promenad och få lite vind på kinden, tipsar Kerstin Uvnäs Moberg.

Så kan du öka produktionen av oxytocin

  • Massera dig själv eller andra
  • Krama människor, gärna lite längre än i vanliga fall
  • Umgås med familjen och de du tycker om
  • Gosa och klappa djur
  • Ta ett varmt bad i lugn och ro
  • Telefonsamtal eller zoom funkar också i coronatider
  • Oxytocin produceras också vid förlossning eller amning

Fler artiklar